Onze Praktijk – Logopedische Praktijk Asten – Asten
Hulterman 62 5721MD Asten Tel:0493 - 695228

Logopedische Praktijk Asten

Welkom op de website van onze praktijk.

De Logopedische Praktijk Asten is gevestigd aan Hulterman 62 te Asten en heeft een dependance in Medisch Centrum Campanula, Floralaan 22a te Asten.

Adresgegevens

Hulterman 62
5721MD Asten
Tel:0493 - 695228
info@logopedieasten.nl

Onze Praktijk

Als logopedist bieden wij in onze praktijk therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren en slikken.

Hier treft u informatie aan over onze praktijk en over wie er bij ons werken. Tevens geven wij informatie over de gang van zaken in onze praktijk en onze manier van werken. Wij zijn verbonden aan ParkinsonNet en aan het netwerk dementie en werken mee rondom de keten COPD. Tevens werken wij samen met de ambulante zorg van clusterscholen. We richten ons op verbale en non-verbale communicatie zoals bij Nederlands met Gebaren en op slikproblemen.

In Wat is logopedie geven we u meer informatie over logopedie en leggen we uit welke problemen er kunnen zijn en hoe we die behandelen.

Verwijzing

U kunt door uw huisarts of een specialist (KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist of anderen) worden verwezen voor onderzoek of behandeling. Vanaf 2011 is logopedische zorg  echter ook direct toegankelijk ( raadpleeg hiervoor uw polis/zorgverzekeraar).

Aanmelding

Wanneer u zichzelf of uw kind aanmeldt, zal gevraagd worden waarom diegene logopedie nodig heeft. Soms wordt er voor extra toelichting, na overleg met u,  contact opgenomen met de doorverwijzende specialist.

Behandeling

De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een vraaggesprek en een onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt. Iedere behandeling duurt ongeveer een half uur ( 20-30 minuten). In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk, zoals bv bij de Ziekte van Parkinson. Indien medisch noodzakelijk kan de behandeling aan huis plaatsvinden. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

Samenwerking

Wij werken nauw samen met o.a. huisartsen, jeudgarts- en verpeegkundigen, tandartsen, orthodontisten, KNO-artsen, fysiotherapeuten en psychologen. Maar ook hebben we met schoolbegeleidingsdiensten, met basisscholen en organisaties in de kinderopvang contact.

Vergoeding

De behandeling wordt geheel vergoed door uw zorgverzekeraar omdat er met alle zorgverzekeraars contracten zijn gesloten.  Vanaf 18 jaar geldt wel het normale eigen risico voor medische kosten . Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden. Logopedie zit in het basispakket, zowel voor kinderen als voor volwassenen.

Waarneming

Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd.

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. indien u een klacht heeft kunt u eerst in gesprek gaan met de betreffende logopediste of met de praktijk-eigenaar, Dienie Koolen. Indien dit geen voldoende oplossing biedt kunt u terecht bij www.klachtenloketparamedici.nl . U vindt daar een eenvoudig formulier en nadere uitleg.