Welkom op de website van onze praktijk.

Logopedie zit in het basispakket. We hebben voor 2020 met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten.

De Logopedische Praktijk Asten is gevestigd aan Hulterman 62 te Asten en heeft een dependance in Medisch Centrum Campanula, Floralaan 22a te Asten.We zijn geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Paramedici en hebben de Kwaliteitstoets voor Logopedie behaald.

In verband met het beleid rondom het corona-virus bieden wij de behandeling online of telefonisch aan maar inmiddels behandelen we ook face to face. Wij zijn bereikbaar via mail en telefoon en bespreken met u wat de beste mogelijkheid is voor u of uw kind. Wij volgen hierbij de regels van het RIVM en van onze beroepsvereniging. (zie ook tabblad coronavirus bovenaan deze website). Komt u terug uit een land met code oranje of rood dan adviseert de Rijksoverheid 14 dagen thuis in quarantaine te gaan.

Belangrijk is dat we ons samen houden aan de hygiëneregels wanneer de afspraak in de praktijk plaatsvindt:

• Wassen van handen of desinfecteren voor en na de afspraak. We zullen geen handen schudden.

• Kom (als dat mogelijk is) alleen naar binnen of met 1 begeleider/ouder
• Hoest en nies in de elleboog
• Houd 1,5 meter afstand en in de praktijk werken we met een kuchscherm tussen u en de logopedist.
• Bij griep of andere luchtwegklachten bij u en bij koorts, ook binnen uw gezin, behandeling afbellen. Online kunnen we via ons beveiligd programma WeSeeDo dan wel behandelen.

U kunt bij ons terecht voor advies, onderzoek of behandeling van problemen op het gebied van adem/stem, spraak, taal, gehoor en slikken. We werken op verwijzing van oa huisarts, jeugdarts, tandarts of specialist maar zijn ook direct toegankelijk (DTL) , dat wil zeggen zonder verwijzing (niet bij elke zorgverzekeraar). Belt u gerust naar ons voor advies hierover.

De praktijk is geopend van maandag t/m vrijdag. Op onze dependance in Campanula zijn we maandagavond en op vrijdag aanwezig. We zijn aangesloten bij ParkinsonNet.

Op 1 september 2020 neemt Iris Verberne na 15 jaar in onze praktijk gewerkt te hebben helaas afscheid om te gaan werken bij SBO De Brigantijn. We wensen haar daar veel succes.  Haar specialisatie prelogopedie (eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen) wordt overgenomen door Connie Roelofs-Goossens.

Indien nodig vinden behandelingen aan huis plaats.

Na afronding van de behandeling vragen wij u een vragenlijst in te vullen over uw ervaringen met onze praktijk. Wij werken continu aan het verbeteren van onze kwaliteit. Alvast dank.