Kosten 2023 vergoed door zorgverzekeraar

Aangezien we alle contracten voor 2023 hebben ondertekend zijn er geen eigen kosten verbonden aan de logopedische behandeling.  Vanaf 18 jaar betaalt u wel eerst het eigen risico. ( Voor kinderen/jeugdigen tot 18 jaar geldt geen eigen risico).

Bij verzuim vergoedt de zorgverzekeraar ons niet. Wij vragen dan een vergoeding aan u van 25 euro indien niet binnen 24 uur afgemeld is en er geen geldige reden is i.v.m. overmacht.

Wat wij mogen declareren is afhankelijk van uw zorgverzekeraar. U kunt gegevens opvragen bij uw zorgverzekeraar of bij ons.

Het tarief voor een zitting in 2023 is afhankelijk van wat uw verzekeraar investeert in logopedie. Helaas staan bij sommige verzekeraars de tarieven erg onder druk in relatie tot hetgeen nodig is voor een zitting ( Kostenonderzoek van NZa).

We hebben met goed resultaat de kwaliteitstoets behaald waardoor het kwaliteitstarief geldt.
Bij een behandeling aan huis komt een extra vergoeding voor reistijd.

( bedragen in euro’s voor reguliere behandeling en tussen haakjes eerste afspraak na verwijzing (dit is inclusief anamnese en onderzoek)

CZ/OHRA/Nationale Nederlanden:  38,95 .  1e afspraak 74,25

VGZ: 37,75 ( 1e afspraak  71,02)

Zilveren Kruis/Achmea  : 41,19  (1e afspraak 59,24)

Menzis: 39,11 ( 1e afspraak 77,21)

ASR/Ditzo: 36,30 (1e afspraak 69,40 )

DSW: 38,75 ( 1e afspraak 74,50)

ONVZ: 40,60 ( 1e afspraak  62,15)

Caresq: 38,17 ( 1e afspraak 60,94)

ENO: 39,81 ( 1e afspraak 60,81)

Zorg en Zekerheid: 40,49 ( 1e afspraak 66,15)